تصاویر نمایشگاه در منطقه آزاد انزلی
تصاویر نمایشگاه در منطقه آزاد انزلی

 گروه تولیدی صدف معدنی جوادی به عنوان یکی از صادرکنندگان نمونه محصول به خارج از کشور در این نمایشگاه شرکت نمود.

3 خرداد 1396

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی