هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و صنایع وابسته
هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و صنایع وابسته

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی با افتخار میزبان حضور شما در هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور و صنایع وابسته – تهران ، میباشد

15 الی 18 شهریور 97

سالن 5 – غرفه 26

ساعت بازدید : 10 الی 18

15 شهریور 1397

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی