شکری (3-1میلیمتر)
شکری (3-1میلیمتر)

صدف معدنی شکری سایز  (3-1 )میلیمتر جهت مصارف فارم های گوشتی و پلت و مرغ تخم گذارجوان و پرورش بلدرچین باخلوص ( بالای 98% و کلسیم 2/39%)  آماده عرضه به متقاضیان  می باشد.

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی